Prácheňský zpěvník/Teče voda, teče

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative g' {
 \time 2/4
 \key c \minor
 \repeat volta 2 { g4 bes8 bes c c bes4 as8 g f4 g r }
 bes4 es8 es d c bes4 as c8 c bes as g4
 g bes8 bes c c bes4 as8 g f4 g r
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Te -- če vo -- da, te -- če ko -- lem dvo -- ra,
 Co pla -- tné vo -- lá -- ní, když to mi -- lo -- vá -- ní
 na svě -- tě na vě -- ky ne -- po -- tr -- vá!
 }
\addlyrics {
 má mi -- lá An -- du -- lka na mě vo -- lá.
 }

1. Teče voda, teče
kolem dvora,
má milá Andulka
na mě volá.
Co platné volání,
když to milování
na světě na věky
nepotrvá!

2. Dostal jsem šavličku
ocelovou,
nebudeš, Andulko,
mojí ženou:
šavlička broušená
na obě dvě strany —
konec je našemu
milování.

3. Až budu na vojně
mašírovat,
ty budeš slzičky
s očí stírat;
vzpomeneš častokrát
že jsem tě míval rád,
pro tebe na vojnu
musím se brát.

4. Lístečky se stromů
opadaly,
ty tu naši lásku
pochovaly;
zbyly z ní pouhé sny,
nevrátí se nikdy,
tak jak by zapadly
do kamení.

František Souhrada, Vlastec, *1873