Prácheňský zpěvník/Teče vodička

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative a' {
 \time 3/4
 \key d \major
 a2 g4 g fis fis d' cis b a b fis
 g2 fis4 fis e e fis g a fis2 r4
 g2 fis4 fis e e fis g a d a fis
 g2 fis4 fis e e fis g a fis2 r4
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Te -- če vo -- di -- čka z_hrá -- ze do ry -- bní -- čka,
 te -- če vo -- di -- čka z_hrá -- ze do -- lů;
 kte -- rak já na tě, po -- tě -- še -- ní mo -- je,
 kte -- rak já na tě za -- po -- me -- nu.
 }

1. Teče vodička
z hráze do rybníčka,
teče vodička
z hráze dolů;
kterak já na tě,
potěšení moje,
kterak já na tě
zapomenu.

2. Když tě nevidím
zarmoucena chodím,
když tě nevidím,
chodím smutna;
jak tě uhlídám,
veselý srdce mám,
jak tě uhlídám,
jsem veselá.

Hana Mandelíčková, Radomyšl, *1879, †1951