Prácheňský zpěvník/Tamhle u lesíčka

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative a' {
 \time 3/4
 \key f \major
 \times 2/3 {a8 a4} c8 c bes a \times 2/3 {a16( g) g4} d'8 d c bes a g g bes d, e f2 r4
 \repeat volta 2 {
  \times 2/3 {bes8 bes4} d8 d c bes \times 2/3 {bes16( a16) a4} c8 c bes a a g g bes d, e f2 r4
  }
 }
\addlyrics {
 Tam -- hle u le -- sí -- čka
 je pě -- kná tra -- vi -- čka,
 já tam na ni po -- že -- nu;
 je -- li tam má mi -- lá,
 An -- dul -- ka roz -- mi -- lá
 já si ji tam na -- že -- nu.
 }

1. Tamhle u lesíčka
je pěkná travička,
já tam na ni poženu;
[:je-li tam má milá,
Andulka rozmilá
já si ji tam naženu.:]

2. Dá-li nám to Pánbůh,
až bude po jaru,
budem na harfičku hrát;
[:pojď sem, můj Jeníčku,
světa milovníčku,
budeme se milovat!:]

Františka Hájková, Paračov, *1859, †1935