Prácheňský zpěvník/Ta kačena divoká

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative bes' {
 \time 2/4
 \key es \major
 bes8 c bes as g as bes4
 bes8 c bes as g f es4
 f8 f f g f f f g
 as c bes as g f es4
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Ta ka -- če -- na di -- vo -- ká
 ta le -- tě -- la zvy -- so -- ka;
 za -- vo -- la -- la na Hon -- zí -- čka,
 aby o -- ral zhly -- bo -- ka. }

1. Ta kačena divoká
ta letěla zvysoka;
zavolala na Honzíčka,
aby oral zhlyboka.

2. A on orá, co může
v tom zeleném příloze;
koníčky mu zastavujou
a on nikam nemůže.

3. Jdi, Honzíčku, jdi domů,
zavolej panímámu,
aby dala koňům obrok,
tobě dobrou svačinu!

Anna Babáková, Putim, *1881, †1966,
(píseň po otci)