Prácheňský zpěvník/Tamhle je háječek

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative es' {
 \time 2/4
 \key es \major
 es8( g) bes bes bes4 c8 d es4 bes8 bes bes bes as g f4 as8 c bes4 as g r
 \repeat volta 2 {as8. c16 c8 c c4 bes8 as g8. bes16 bes8 es bes4 as8 g f f as c bes4 as g r}
 } 
\addlyrics {
 Tam -- hle je há -- je -- ček,
 tam -- hle je ja -- lo -- ve -- ček,
 tam -- hle je če -- rný les;
 po -- věz ty mě, má mi -- lá,
 má An -- dul -- ko roz -- mi -- lá,
 ko -- ho vě -- rně mi -- lu -- ješ.
 }

1. Tamhle je háječek,
tamhle je jaloveček,
tamhle je černý les;
[:pověz ty mě, má milá,
má Andulko rozmilá,
koho věrně miluješ.:]

2. Já tebe už nechci,
já tebe nemiluju,
já už tě ráda nemám —
[:protože jsi šelma,
chodíš za jinejma,
to ti pravdu povídám.:]

3. Kdybys ty byl hodnej,
chodil bys pořád k jednej,
chodil bys pořád k nám,
[:ale že jsi šelma,
chodíš za jinejma,
to ti pravdu povídám.:]

Rosali Staňková, Paračov, *1853, †1940