Prácheňský zpěvník/Ta dunovská náves

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative c'' {
 \time 3/8
 \key f \major
 \repeat volta 2 { c8 f a, c bes16( a) g8 f g4 }
 \alternative {{a8 bes c}{a8 g f}}
 \bar "||"
 c a'8. a16 a8 bes g f16( a) c4 c8 d c
 c f a, c bes16( a) g8 f g4 a8 g f
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Ta du -- nov -- ská ná -- ves
 pě -- kně ze -- le -- ná, _ _ _
 pro -- chá -- zí, pro -- chá -- zí,
 pro -- chá -- zet bu -- de,
 do -- kud se ta ná -- ves
 ze -- le -- nat bu -- de.
 }
\addlyrics {
po ní se pro -- chá -- zí
ho -- lka _ _ _ roz -- mi -- lá;
 }

1. Ta dunovská náves
pěkně zelená,
po ní se prochází
holka rozmilá;
prochází, prochází,
procházet bude,
dokud se ta náves
zelenat bude.

2. Ta dunovská náves
vpěkné dolině,
coje mi souzeno,
to mě nemine;
nemine, nemine,
minout nemůže,
Já tam mám chlapečka,
je jako růže.

A. Červenková, Paračov, *1853, †1931


1. Dunovskej[1] zvoneček
ten pěkně zvoní,
maličkej houfeček
mládenců stojí;
je jich maloučko,
jsou všichni hezký,
ten můj nejmilejší je nade všecky.

2. Dunovský mládenci
což se mně líbí:
mají černý oči,
tvářičky bílý;
na krku šátek,
pod bradou kličky —
což se nám točejí
po nich očičky.

Nebo:
2. Ty ptakovský chlapci
ty se mně líbí:
mají černý šaty,
košile bílý;
pod bradou mašle
pěkný herbávný,
jsou to hezký chlapci,
jsou k milování.

A. Červenková, Paračov, *1853, †1931
Barbora Němejcová, Zadní Ptakovice, 48 let (píseň zpívána u máje)

  1. Dunovskej — dunovickej (Dunovice)

1. Na tej naší návsi
jsou dva rybníčky,
plavil tam můj milej
vraný koníčky;
na jednom seděl,
to dobře věděl,
že za jinou pude —
mně nepověděl.

2. Copak si myslíš,
falešný chlapče,
že moje srdečko
pro tebe pláče?
Ono nepláče,
ono se směje:
hrajte mně, muziky,
pěkně vesele!

A. Kvěchová, Smrkovice, *1866, †1952.
Konopická.


1. A ten náš pan správce
už má vyhráno,
už má obilíčko
všecko svázáno;
my jsme sebraly
každou hrstičku,
nenechaly jsme tam
ani klásečku.

2. Jestli tam zůstaly,
my na ně pudem,
než poklasnej vstane,
my je seberem;
poklasnej vstane,
pude za námi,
my se mu schováme
v zeleném háji.

M. Janská, Sudkovice, 51 let.
Dožínková.