Prácheňský zpěvník/Šla jest bábulenka

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative b' {
 \time 2/4
 \key g \major
 \repeat volta 2 { b8 b g b d4 d c8 b a b }
 \alternative {{a4 d,}{a'4 g}}
 \bar "||"
 c a g8 b d4 c a b8 a g4
 b8 b g b d4 d c8 b a b a4 g
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Šla jest bá -- bu -- len -- ka
 na vy -- so -- ké ho -- ry, _ _
 ho -- ry lá -- ka -- jí,
 vl -- ky skrý -- va -- jí_—
 na -- šla z_ko -- zu -- len -- ky
 je -- nom je -- jí ro -- hy.
 }
\addlyrics {
 na -- šla z_ko -- zu -- len -- ky
 je -- nom je -- jí _ _ ro -- hy;
 }

1. Šla jest bábulenka
na vysoké hory,
našla z kozulenky
jenom její rohy;
hory lákají,
vlky skrývají —
našla z kozulenky
jenom její rohy.

2. Šla jest bábulenka
na vysoké skály,
našla z kozulenky
jenom její špády;[1]
skály lákají,
vlky skrývají —
našla z kozulenky
jenom její špády.

3. Šla jest bábulenka
na vysoké lesy,
našla z kozulenky
jenom její fousy;
lesy lákají,
vlky skrývají —
našla z kozulenky
jenom její fousy.

Václav Polánský, Krč u Protivína, asi *1885

  1. špády - spáry - kopýtka