Prácheňský zpěvník/Šel jsem okolo

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative d'' {
 \time 2/4
 \key d \major
 d8 a fis b a4.( fis8) a g e g fis4 r
 a b cis d e4. d8 cis cis b b a4 d^.
 \repeat volta 2 { cis8 cis4 b8 a a4 fis8 }
 \alternative {{a g e g b a a d}{a a b cis d4 r}}
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Šel jsem o -- ko -- lo
 je -- dné za -- hra -- dy,
 spa -- třil jsem tam rů -- že,
 rů -- že čer -- ve -- ný, hop!
 tjar -- da -- da, tjar -- da -- da
 dy -- ja dy -- ja dy -- ja dy -- ja
 dy -- ja dy -- ja da.
 }

1. Šel jsem okolo
jedné zahrady,
spatřil jsem tam růže,
růže červený, hop!
tjardada, tjardada
dyja dyja dyja dyja
tjardada tjardada
dyja dyja da.

2. A já jsem se ptal,
kde je zahradník,
jestli bych si mohl
jednu růži vzít, hop!…

3. On mně povídal,
jen abych si vzal,
abych tu růžičku
věrně miloval, hop!…

4. Vyvolil jsem si
ještě poupátko,
rozkvete mi z něho
růže zakrátko, hop!…

Josef Kotlík, Krč u Protivína, *1876