Prácheňský zpěvník/Pode mlejnem, nade mlejnem

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative bes' {
 \time 2/4
 \key bes \major
 \repeat volta 2 {
  bes4 f d4. f8 g4 es8( d) c4. es8 d d es c bes4 a bes r
  }
 bes'4 a bes g f4. a8 bes4 f
 es'4. d8 c( d) c( bes) a4 g f r
 d4. es8 f4 g8( a) bes4( a8) g g4 f
 d' d es es a, a bes r
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Po -- de mlej -- nem, na -- de mlej -- nem
 hu -- si -- čky ště -- be -- ta -- jí,
 Tan -- cuj, tan -- cuj, mo -- je mi -- lá,
 na mě se ne -- o -- hlí -- žej:
 já jsem do -- stal vče -- ra psa -- ní,
 že tě mi -- lu -- je ji -- nej!
 }
\addlyrics {
 tan -- cu -- je tam mo -- je mi -- lá
 v_ze -- le -- né li -- ve -- ra -- ji.
 }

1. Pode mlejnem, nade mlejnem
husičky štěbetají,
tancuje tam moje milá
v zelené liveraji.
Tancuj, tancuj, moje milá,
na mě se neohlížej:
já jsem dostal včera psaní,
že tě miluje jinej!

2. V tom volyňském kostelíčku
zvony pěkně zvonějí,
ve Střítežích muzikanti
ti nám pěkně troubějí.
Hrajte, trubte nám nahoru,
kam jsem chodil, nebudu:
když mě nechceš, vem si, co chceš —
prosit se tě nebudu.

Hana Mandelíčková, Radomyšl, *1879, †1951