Prácheňský zpěvník/Pod Myšencem louka zelená

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative a' {
 \time 3/4
 \key d \major
 \repeat volta 2 { a4 a a d a fis e2 e4 d2 fis4 a2 a4 }
 \alternative { {b g b a2 r4} {g fis e d2 r4} }
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Pod My -- šen -- cem lou -- ka ze -- le -- ná,
 jsou na ní ce -- sti -- čky dvě;
 }
\addlyrics {
 po jed -- nej po -- ve -- dou mou mi -- lou,
 po dru -- hej _ _ _ _ po -- ve -- dou mě.
 }

1. Pod Myšencem louka zelená,
jsou na ní cestičky dvě;
po jednej povedou mou milou,
po druhej povedou mě.

2. Kdybych já přesmutná věděla,
sedla bych na cestičku:
až tudy můj milej pojede,
dala bych mu hubičku.

M. Kubíková, Myšenec, *1868