Prácheňský zpěvník/Pod našima okny v tej dolině

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative d'' {
 \time 6/8
 \key g \major
 d8 d d b b b g a a d,4. a'8 a g fis g a fis g a d,4 r8
 \repeat volta 2 {
  b'8 a a c4. c8 b b d4.
  d8 d d d b d c b a g4 r8
  }
 }
\addlyrics {
 Pod na -- ši -- ma ok -- ny v_tej do -- li -- ně
 ni -- kdy tam tra -- vi -- čka ne -- vy -- hy -- ne;
 ne -- vy -- hy -- ne, ne -- vy -- ho -- ří,
 pro -- to -- že vo -- di -- čka po ní bě -- ží.
 }

1. Pod našima okny v tej dolině
(Budičovský louky při dolině)
nikdy tam travička nevyhyne;
(nikdy na nich tráva nevyhyne)
[: nevyhyne, nevyhoří,
protože vodička po ní běží. :]
(protože vodička po nich běží.)

2. Dolina, dolina, což je po ní,
když se tam s mým milým nesmím vodit:
dostala jsem od matičky,
až mě rozbolely mí očičky,

místo opak:
ještě více od tatíčka,
až mě rozbolela má hlavička.

  • Josef Zámečník, Budičovice, *1872
  • Josef Svatek, Skály u Protivína, asi 65 let