Prácheňský zpěvník/Písecký hodiny

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative bes' {
 \time 3/4
 \key es \major
 bes8 bes g bes es16 es8.
 c8. c16 c8 d es16( d) c8
 bes bes c( bes) as( g) g4( f) r
 bes8 as as as as16( g) f8
 g as bes c d es
 c c bes( as) g( f) f4( es) r
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Pí -- se -- cký ho -- di -- ny
 vče -- ra je -- ště bi -- ly,
 dnes už ne -- bi -- jou;
 vče -- ra je -- ště bi -- ly,
 dnes se za -- sta -- vi -- ly
 na je -- de -- ná -- ctou.
 }

1. Písecký hodiny
včera ještě bily,
dnes už nebijou;
včera ještě bily,
dnes se zastavily
na jedenáctou.

2. Hodiny, nebíte,
ptáci, nezpívejte,
já jsem ztrápená
od svýho milýho,
chlapce upřímnýho,
jsem opuštěna.

M. Mášková, Smrkovice, *1865,