Prácheňský zpěvník/Pěknou ženu mlaďoučkou

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative a' {
 \key a \phrygian
 \time 2/4
 \repeat volta 2 {
  a4 c c bes bes a8.( g16) a4. r8
  a4 g a bes a g g r
  }
 \alternative {
  {bes d d c c bes8.( a16) bes4. r8 bes4 a bes d c4. bes8 a4 r}
  {bes d d c8.( bes16) a4 c c bes8.( a16) g8 g d' d c4 bes a r}
  }
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Pě -- knou že -- nu mla -- ďou -- čkou,
 ja -- ko an -- děl he -- zou -- čkou,
 ja -- ko cu -- kr sla -- ďou -- čkou,
 jak her -- bá -- ví he -- bou -- čkou.
 kdy -- bych i měl v_rá -- ji hle -- dat,
 já ji na -- jí -- ti mu -- sím.
 }
\addlyrics {
 Ta -- ko -- vou já mít mu -- sím,
 o to já se po -- ku -- sím:
 }

1. Pěknou ženu mlaďoučkou,
jako anděl hezoučkou,
jako cukr slaďoučkou,
jak herbáví heboučkou.
Takovou já mít musím,
o to já se pokusím:
kdybych i měl v ráji hledat,
já ji najíti musím.

2. Outlá msí být v boku,
rychlá jak srnka v kroku,
rovná jako jedlička,
čistá jak holubička.
Takovou já mít musím,
o to já se pokusím:
kdybych i měl v ráji hledat,
já ji najíti musím.

3. Srdce musí mít věrné,
oči jak havran černé,
rozpráění škádlivá,
k milování vábivá.
Takovou já mít musím,
o to já se pokusím:
kdybych i měl v ráji hledat,
já ji najíti musím.

Vojtěch Sekyra, Radějovice, 50 let, (z rukopisného záznamu i s nápěvem po otci hudebníku. Vepsané drobné noty hrál hudebník.)