Prácheňský zpěvník/Pásla husy pode mlejnem

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative d' {
 \key bes \major
 \time 3/8
 d4 f8 d4 f8 d f bes d4. es8 d c f,4. f8 d' c bes4 r8
 a8 a a a( g) f bes bes bes bes( g) f
 d4 f8 d4 f8 d f bes d4. es8 d c f,4. f8 d' c bes4 r8 
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Pá -- sla hu -- sy po -- de mlej -- nem
 tra -- la dy -- ja po -- de mlej -- nem,
 sa -- ma se -- dě -- la, sa -- ma se -- dě -- la
 tra -- la dy -- ja, pod ja -- vo -- rem,
 tra -- la dy -- ja, pod ja -- vo -- rem.
 }

1. Pásla husy pode mlejnem
trala dyja pode mlejnem,
sama seděla, sama seděla
trala dyja, pod javorem,
trala dyja, pod javorem.

2. Pletla věnec olivový …
červenou pentlí … proplétaný.

3. Šel okolo mysliveček …
hlavičkou točí, o věnec prosí … o věneček

4. Já ten věnec nesmím dáti …
byla bych bita … od své máti.

5. Pročpak by si byla bita …
můžeš ject s námi … s myslivcama.

6. Já bych s vámi ráda jela …
kdybych já husí … tu neměla.

7. Pusť ty husy po potoce …
ony poplynou … polehounce!

8. Stará husa zakáhala …
a její máti … zaplakala.

9. Káhej, huso, ještě více …
nedokáháš se … pastevnice!

10. Pastevnice není doma …
ono odjela … s myslivcema.

Anežka Kahudová, Střítež, 60 let