Prácheňský zpěvník/Pásl ovčák ovce

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative es' {
 \key es \major
 \time 2/4
 es4 g8( bes) g( es) f f es4 r bes' es c8( as) c c bes4 r
 bes8 g bes g as bes c4 as8 f as f g as bes4
 es,4 g8( bes) g( es) f f es4 r
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Pá -- sl ov -- čák ov -- ce
 na ze -- le -- nej lou -- ce
 trá -- dum trá -- dum trat -- dat da
 trá -- dum trá -- dum trat -- dat da,
 na ze -- le -- nej lou -- ce.
 }

1. Pásl ovčák ovce
na zelenej louce
trádum trádum …

2. Přišel k němu řezník
a s ním srakatý psík,
trádum trádum …

3. Ovčáče, ovčáče,
prodej čtyři ovce
trádum trádum …

4. Jednu za dva zlatý
jsou peníze taky
trádum trádum …

5. Ovčák ovce prodal
zlého se nenadál
trádum trádum …

6. Žene ovčák domů,
pán jde proti němu
trádum trádum …

7. Ovčáče, ovčáče,
kams dal čtyři ovce
trádum trádum …

8. Přišli čtyři vlci,
každý popad ovci
trádum trádum …

9. Měls hůl, proč jsi nedbal,
měls psa, pročs ho neštval
trádum trádum …

10. Na hůl jsem zapomněl,
na psa jsem nevzpomněl
trádum trádum …

11. Za vsí už navečer
ovčáček tam visel
trádum trádum …

12. Visí za nožičky,
že prodal ovčičky
trádum trádum …

Rosalie Staňková, Paračov, *1853, †1940