Prácheňský zpěvník/Pasecký louky

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative es' {
 \key es \major
 \time 2/4
 es4 es8 es es4 g8 es as g f4 es r
 bes'4 g8 g g4 bes8 es c bes as g
 as4 f8 f f4 as8 c bes as g f
 es4 es8 es es4 g8 es as g f4 es r
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Pa -- se -- cký lou -- ky jsou při do -- li -- ně,
 pa -- se -- cký lou -- ky jsou při do -- li -- ně,
 ro -- ste tam tra -- vi -- čka jen se vi -- ne,
 ro -- ste tam tra -- vi -- čka jen se vi -- ne.
 }

1. Pasecký louky jsou
při dolině, :]
[: roste tam travička
jen se vine. :]

2. Roste tam travička,
jen se válí, :]
[: pasecký mládence
každý chválí. :]

3. Pasecký mládenci
zaspali dnes, :]
[: zahnali koníčky
za černý les. :]

4. Zahnali koníčky
za Paseky, :]
[: sami šli přes pole
za děvčaty. :]


1. Pod našima okny
roste tráva, :]
[: já jsem se neštěstí
nenadála. :]

2. Neštěstí, neštěstí
takového, :]
[: že mě připravili
o milého. :]

3. Ve dne je sluníčko,
v noci je mráz, :]
[: navrať se, můj milý,
navrať se zas! :]

4. Já se nenavrátím,
je to marno, :]
[: co jsem k vám chodíval,
to je dávno. :]

5. Když jsi k nám chodíval,
proč jsi nebral, :]
[: když nám v tom pantáta
nezbraňoval? :]

6. Zbraňovala nám v tom
panímáma, :]
[: ona mně pravila,
že jsi mladá. :]

7. Když jsi k nám chodíval,
měl jsi prosit, :]
[: červenej šáteček
v kapse nosit. :]

8. Škoda je šátečku,
kdo ho špiní, :]
[: škoda tě, Pepíčku,
kdo tě šidí. :]

9. Škoda je šátečku
červeného, :]
[: škoda je mládence
upřímného! :]

10. Okolo Tálína
teče voda, :]
[: napí se, má milá,
jak je dobrá! :]

11. Už jsem sa napila,
já už mám dost, :]
[: děkuju ti, chlapče,
za upřímnost! :]

od A. Polanské, Krč u Protivína, *1889,
(píseň po babičce Šteinerové z Pasek u Písku)

Anna Babáková, Putim, *1881, †1966