Prácheňský zpěvník/Okolo Pamětic stromy jsou

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative e' {
 \time 2/4
 \key e \major
 \autoBeamOff
 e8 fis gis a b4 e cis8 cis b4 cis8 cis b4
 cis8 b a gis a4 fis gis8 a b4 gis8 a b4
 cis8 b a gis a4 fis b8 b gis4
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 O -- ko -- lo Pa -- mě -- tic stro -- my jsou, stro -- my jsou,
 ja -- ký -- pak o -- vo -- ce po -- ne -- sou, po -- ne -- sou,
 ja -- ký -- pak o -- vo -- ce po -- ne -- sou?
 }

1. Okolo Pamětic stromy jsou,
jakýpak ovoce ponesou?

2. Ponesou ovoce kyselý,
že jsou Paměťáci veselí.

3. Ponesou ovoce slaďoučký,
že jsou Paměťáci hezoučký.

4. Ponesou ovoce jako med,
že jsou Paměťáci v kole hned.

Kateřina Švecová, Pamětice, *1907

4. a 8. takt s opakovaným textem předcházejícího taktu zpívala zpěvačka slaběji (jakoby ozvěnou).