Prácheňský zpěvník/Odkad sluníčko vychází

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative c' {
 \time 3/8
 \key f \major
 \autoBeamOff
 \mark "Mírně"
 c8 a'4 a8 g a bes g c c, a'8. a16 a8 bes a g4 r8
 a c4 c8 d c bes a g c, a'8. a16 a8 bes a g4 r8
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Od -- kad slu -- ní -- čko vy -- chá -- zí,
 od -- tad je mo -- je mi -- lá;
 čty -- ři mně za ní cho -- dě -- jí,
 pá -- tý mně ji ob -- jí -- má.
 }

1. Odkad sluníčko vychází,
odtad je moje milá;
čtyři mně a ní chodějí,
pátý mně ji objímá.

2. Už mně koníčka sedlají,
už mně koníčka vedou:
Pojď sem, Andulko rozmilá,
pojď a rozluč se se mnou!


1. Už jdou děvčátka z Lomečku,
už jdou děvčátka z Lomce:[1]
mají zelené věnečky,
mají zelené věnce.

Terezie Žofková, Smrkovice, *1881, (písně po otci); zpěvačka nezakončovala poslední takt očekávanou tonikou, ale překvapivě na 2. stupni (poznámka sběratele)

  1. Lomec — farní a poutní kostel jižně od Vodňan