Prácheňský zpěvník/Na vojnu odejdu

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative bes' {
 \time 3/4
 \key es \major
 \repeat volta 2 {
  bes4 c d es d c bes4. c8 bes4 g2 r4
  bes4. c8 bes4 as2 r4 bes c d
  }
 \alternative {{es2( bes4)}{es2 r4}}
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Na voj -- nu o -- dej -- du,
 má pa -- nen -- ko,
 má pa -- nen -- ko,
 má pa -- nen -- ko:
 }
\addlyrics {
 kdo bu -- de k_vám cho -- dit
 pod o -- kén -- ko,
 pod o -- kén -- ko,
 pod o -- kén -- _ ko?
 }

1. Na vojnu odejdu,
má panenko:
kdo bude k vám chodit
pod okénko?

2. Neboj se, Jeníčku —
kdo by chodil?
to by ho tatíček
vyprovodil.

3. Neboj se, Jeníčku:
bez překážky,
až přijdeš, pudeme
vo ohlášky!

Josef Krajíc, Boudy, *1878