Prácheňský zpěvník/Na tom našem dvoře

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative es'' {
 \time 3/8
 \key es \major
 \autoBeamOff
 \repeat volta 2 {es8 bes g es g bes c as f}
 \alternative {
  {d f as bes es16([ d)] c8 bes4 r8}
  {d, f c' bes g f es4 r8}
  }
 \bar "||"
 f f g bes as g bes es16([ d)] c8 bes4 r8
 es8 bes g es g bes c as f d f c' bes g f es4 r8
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Na tom na -- šem dvo -- ře
 vše -- cko to krá -- ko -- ře,
 i ten ko -- hout,
 _ _ _ _ _ _ _
 Za -- po -- me -- nu -- li já
 však dost těž -- ce:
 pře -- ce mě pro te -- be,
 po -- tě -- še -- ní mo -- je,
 bo -- lí srd -- ce!
 }
\addlyrics {
 ne -- mů -- žu na te -- be,
 po -- tě -- še --  _ _ _ _ _ _ _ ní mo -- je,
 za -- po -- me -- nout!
 }

Na tom našem dvoře
všecko to krákoře,
i ten kohout,
nemůžu na tebe,
potěšení moje,
zapomenout!

Zapomenu-li já —
však dost těžce:
přece mě pro tebe,
potěšení moje,
bolí srdce!

Matěj Vševěra, Marčovice, 82 let