Prácheňský zpěvník/Na naší zahradě

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative gis' {
 \time 2/4
 \key gis \phrygian
 \autoBeamOff
 gis4 gis gis a b2 gis fis4 fis fis gis a2 fis
 \repeat volta 2 {
  fis8-. gis-. a4 a8-. gis-. fis4
  gis8-. a-. b4 b8-. a-. gis4 e'-> r b4. b8
  }
 \alternative {
  {a gis fis4 gis r}
  {cis8 b a4 gis r}
  }
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Na na -- ší za -- hra -- dě
 ja -- ko ma -- lo -- va -- né,
 ro -- stou tam fi -- al -- ky,
 mo -- dré jak o -- bla -- ky:
 pojď, pojď má mi -- lá, na ně,
 mi -- lá, na ně!
 }

1. Na naší zahradě
jako malované,
[: rostou tam fialky,
modré jak oblaky:
pojď, pojď má milá, na ně! :]

2. Rostou tam za křovím,
já ti něco povím:
[: máš-li ty mě ráda
nebo kamaráda,
dnes, dnes to ještě nevím. :]

3. Fialinka v rose,
milý nehněvej se:
[: moje modré oči,
po jiných se točí —
my, my tu rozejdem se! :]

4. Též krása děvčete
s fialkou rozkvete;
[: však pro mě snad ještě
roste hezké děvče
na, na tom širém světě. :]

František Provod, Neuslužice, 48 let