Prácheňský zpěvník/Okolo Štěkně

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative c'' {
 \time 3/8
 \key f \major
 \autoBeamOff
 c8 c c a4 c8 bes a g a bes c
 c c c a4 c8 bes a g f4 r8
 bes a g a8. bes16 c8 bes a g a8. bes16 c8
 c c c a4 c8 bes a g f4 r8
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 O -- ko -- lo Ště -- kně
 tra -- vi -- čka ze -- le -- ná
 o -- ko -- lo Ště -- kně
 trá -- va ro -- ste;
 ža -- la ji An -- čič -- ka,
 je je -- ště ma -- li -- čká:
 já na ni po -- čkám,
 až do -- ro -- ste.
 }

1. Okolo Štěkně
travička zelená
okolo Štěkně
tráva roste;
žala ji Ančička,
je ještě maličká:
já na ni počkám,
až doroste.

nebo

1. Okolo Štěkně
travička zelená
okolo Štěkně
tráva roste;
žala ji tam žala
má zlatá Nanynka,
žala ji, žala,
požala se.

M Humpolcová, Štěkeň, 78 let
M. Dvořáková, Štěkeň, 70 let