Prácheňský zpěvník/Nade mlejnem, pode mlejnem

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative e'' {
 \time 2/4
 \key e \major
 \autoBeamOff
 e8 b b b b gis e gis fis a gis fis e4 r
 cis'8 cis cis cis e e dis cis b cis b cis b4 r
 gis8 b b e b gis a4 fis8 a a cis b cis b4
 e8 b b b b gis e gis fis a gis fis e4 r
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Na -- de mlej -- nem, po -- de mlej -- nem
 hu -- sy se pe -- rou,
 jdi, Je -- ní -- čku, vem flin -- ti -- čku,
 za -- bí ně -- kte -- rou!
 A to já ne -- u -- dě -- lám,
 já ty hu -- sy do -- bře znám:
 jsou to hu -- sy z_to -- ho mlej -- na,
 kam já cho -- dí -- vám.
 }

1. Nade mlejnem, pode mlejnem
husy se perou,
jdi, Jeníčku, vem flintičku,
zabí některou!
A to já neudělám,
já ty husy dobře znám:
jsou to husy z toho mlejna,
kam já chodívám.

2. Jsou to husy popelavé,
drobného peří,
vzkázala mně moje milá,
že mně nevěří;
když nevěří, ať nechá,
já pojedu do světa,
tam si budu namlouvati
hezký děvčata.

3. Ach, můj Bože nejmilejší,
tamhle je ten štěp,
kde my jsme se rozloučili
spolu naposled;
ptáci lásku roznesli
mezi hory a lesy,
tak jsme my se s mým Jeníčkem
snadno rozešli!

Františka Hájková, Paračov, *1859, †1935