Prácheňský zpěvník/Nad Čepřouci je kopeček

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative a' {
 \time 2/4
 \key f \major
 \autoBeamOff
 a8 a a a g g c c bes bes bes bes a4-> c->
 a8 a a a g g c c bes bes bes e, f4-> f->
 a a g8 g c c bes4 bes a8 d c4
 a8 a a a g g c c bes bes bes e, f4-> f->
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Nad Če -- přou -- ci je ko -- pe -- ček,
 v_něm je ská -- la tvr -- dá,
 vzká -- za -- la mně má pa -- nen -- ka,
 že se na mě hně -- vá.
 Je, je, je to pra -- vda,
 je, je, je to tak:
 vzká -- za -- la mně má pa -- nen -- ka,
 že se na mě hně -- vá.
 }

1. Nad Čepřouci[1] je kopeček,
v něm je skála tvrdá,
vzkázala mně má panenka,
že se na mě hněvá.
Je, je, je to pravda,
je, je, je to tak:
vzkázala mně má panenka,
že se na mě hněvá.

2. Že se hněvá, to dobře vím,
mluvit se mnou nechce,
ondyno prý povídala:
rozejdem se lehce.
Je, je, je to pravda,
je, je, je to tak,
ondyno prý povídala:
rozejdem se lehce.

3. Přeju já jí mnoho štěstí,
by se dobře měla,
na mě ale vícekráte
by si nevzpomněla.
Je, je, je to pravda,
je, je, je to tak:
na mě ale vícekráte
by si nevzpomněla.

A. Salačová, Paračov, *1862, †1940

  1. Čepřouce — Čepřovice