Prácheňský zpěvník/Nad Strakonici

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative e' {
 \time 3/8
 \key a \major
 \autoBeamOff
 e8 a4 cis8 b b a cis4 e8 d d gis, gis b a fis4 e r8
 e cis'4 e8 d b e a,4 b8 a fis e a a cis b e e, a a cis b4 a r8
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Nad Stra -- ko -- ni -- ci
 na tej sil -- ni -- ci
 vy -- ro -- stly tři rů -- že:
 je -- dna čer -- ve -- ná,
 dru -- há je bí -- lá,
 tře -- tí kvést ne -- mů -- že,
 tře -- tí kvést ne -- mů -- že.
 }

1. Nad Strakonici
na tej silnici
vyrostly tři růže:
jedna červená,
druhá je bílá,
[: třetí kvést nemůže. :]

2. Dej mně, můj bože,
z tý jedný růže
utrhnout jeden květ:
opustila bych
všecky přátele,
[: jen tebe, chlapče, ne! :]

3. Mámo, matičko,
zlaté srdečko,
Jeníček jede k nám;
naše sednička
nezametena —
[: copak on řekne nám? :]

4. Mámo, matičko,
zlaté srdečko,
vyjděte k němu ven:
až já sedničku
s domem[1] zametu
[: přiveďte mi ho sem! :]

5. Dceruška metla —
než matka vyšla,
Jeníček už byl pryč.
Škoda, přeškoda,
můj zlatej chlapče,
[: už se nevrátíš víc! :]

6. Letěla straka
přes naše vrata,
sedla si na olši;
copak si myslíš,
můj nejmilejší,
[: že jsem já nejhorší? :]

7. Nejhorší nejsem,
šáteček dej sem;
já ti ho vyperu,
abys měl bílej,
až pudeš k jinej —
[: pozveš mě na svatbu! :]

8. Ta tvoje svatba
bude truchlivá,
já na ni nepudu:
zůstanu doma,
vezmu kus chleba,
[: vody se napiju. :]

  • K. Pechlátová, Nahořany, 54l., (při svatebním stolování)
  • Anna Babáková, Putim, *1881, †1966
  • Rosalie Staňková, Paračov, *1853, †1940
  1. dům — předsíň