Prácheňský zpěvník/My jsme hoši od Šumavy

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative b' {
 \key e \major
 \time 4/4
 \autoBeamOff
 b4 b cis8 b4. gis4 gis a8 fis r4 b b dis8 dis4. a4 a cis8 b r4
 b b cis8 b4. gis4 gis a8 fis r4 b b dis8 dis4. cis4 b a8 gis r4
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 My jsme ho -- ši od Šu -- ma -- vy,
 my dr -- ží -- me do -- hro -- ma -- dy;
 co pro -- pi -- jem, za -- pla -- tí -- me,
 žá -- dné -- ho se ne -- bo -- jí -- me.
 }

1. My jsme hoši od Šumavy,
my držíme dohromady;
co propijem, zaplatíme,
žádného se nebojíme.

2. My jsme hoši z pěti chalup,
my nepijem nikdy na dluh;
až svý pivo vypijeme,
šenkýřovi nabijeme.

Matěj Vševěra, Marčovice, 82letý