Prácheňský zpěvník/Mládenci, co chcete

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative a' {
 \key f \major
 \time 3/8
 \autoBeamOff
 a8 c c c d c c bes bes  a c a a8. g16 g8 g a bes c c bes a4 r8
 c c c bes a g c c c bes a g a c c c d c bes c bes a4 r8
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Mlá -- den -- ci, co chce -- te u mé -- ho děv -- če -- te?
 já si tu ce -- sti -- čku za -- po -- ví -- dám:
 tu ce -- stu za -- po -- vím, sám po ní ne -- cho -- dím
 ji -- né -- mu si po ní cho -- dit ne -- dám.
 }

1. Mládenci, co chcete
u mého děvčete?
já si tu cestičku
zapovídám:
tu cestu zapovím,
sám po ní nechodím —
jinému si po ní
chodit nedám.

2. Co jsem se nachodil,
cestičkou nabloudil —
kolikrát jsem nespal
celičkou noc;
jednu noc, druhou noc,
třetí noc, čtvrtou noc,
nikdy jsi neřekla,
že je to moc.

Antonie Panušová, Radomyšl, 63letá