Prácheňský zpěvník/Miloval jsem jednu pannu

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative d' {
 \key g \major
 \time 2/4
 \autoBeamOff
 d8 g g g b b a g a a a a c c b a
 b8. a16 b8 c d e d b a g fis g a4 r
 g8 g fis e d d a' c b a g fis g4 r
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Mi -- lo -- val jsem jed -- nu pan -- nu,
 chtěl jsem si ji vzít za že -- nu,
 no -- sil jsem ji ve svém srd -- ci
 po vše -- chnu do -- bu,
 no -- sil jsem ji ve svém srd -- ci
 po vše -- chnu do -- bu.
 }

1. Miloval jsem jednu pannu,
chtěl jsem si ji vzít za ženu,
[:nosil jsem ji ve svém srdci
po všechnu dobu.:]

2. To mě na ní nejvíc mrzí,
že ona se jinejch drží:
[:počkej, holka modrooká,
vzpomeneš brzy!:]

3. Nejsi sama v tomto světě,
růže z tebe nevykvete —
[:vždyť je děvčat v světě dosti,
jak kvítí v letě.:]

Anežka Kahudová, Střítež, 60 let