Prácheňský zpěvník/Kdybych já věděla

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative a' {
 \key fis \phrygian
 \time 3/4
 a8 b a4. e8 g8.( fis16) fis4 r
 a16( b) cis8 d4( cis8) b b8.( a16) a4 r
 d8. d16 d8 d b g b8. b16 d( cis) b8 a fis
 a b a4. e8 g8.( fis16) fis4 r
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Kdy -- bych já vě -- dě -- la,
 co můj mi -- lý dě -- lá,
 vše -- ho bych ne -- cha -- la,
 k_ně -- mu bych spě -- cha -- la,
 a -- bych ho vi -- dě -- la.
 }

1. Kdybych já věděla,
co můj milý dělá,
všeho bych nechala,
k němu bych spěchala,
abych ho viděla.

2. Kdybych já věděla,
kde on trávu seče,
všeho bych nechala,
k němu bych spěchala
přes kopy a meze.

3. Kdybych já věděla,
kde oře a vláčí,
všeho bych nechala,
k němu bych spěchala
přes trní, bodláčí.

Františka Filipová, Paračov, *1857, †1941