Prácheňský zpěvník/Když jsem šel od Štěkně k Vítkovu

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative g' {
 \key g \major
 \time 3/8
 g8 g b d e d b8. c16 a8 d a fis g a b c a r
 \repeat volta 2 {
  d8. e16 d8 c a4 g8 fis d g a b b c4 a8 g r
  }
 }
\addlyrics {
 Když jsem šel od Ště -- kně k_Vít -- ko -- vu,
 sly -- šel jsem kle -- ká -- ní zvo -- nit:
 jsi -- li tak, ho -- lka u -- pří -- mná,
 mů -- žeš se za mě mo -- dlit.
 }

Když jsem šel od Štěkně k Vítkovu,
slyšel jsem klekání zvonit:
jsi-li tak, holka upřímná,
můžeš se za mě modlit.

Josef Martínek, Vítkov, 82 let