Prácheňský zpěvník/Když jsem šel s mou milou

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative g' {
 \key e \major
 \time 3/4
 \repeat volta 2 {
 gis8 e gis2 a8 dis, a'2 cis4 b a gis8 cis b4 r
 gis8 e gis2 fis8 b dis2 e4 dis cis b2 r4
  }
 gis4 cis8( b) gis( e) a a dis,2 a'4 dis8( cis) a( fis) cis' cis b4 r
 b, gis'4. b,8 b gis' fis2 cis'4 b dis, e2 r4
 \bar "|." 
 }
\addlyrics {
 Když jsem šel s_mou mi -- lou
 An -- dul -- kou roz -- mi -- lou,
 když jsem šel s_mou mi -- lou
 do há -- je -- čku,
 Pra -- vi -- la: Ho -- chu, slyš,
 tou ce -- stou sám cho -- díš;
 choď po ní ke mně dál_—
 v_sr -- dci tě mám!
 }
\addlyrics {
 ptal jsem se, zda -- li mě
 jen věr -- ně mi -- lu -- je,
 ptal jsem se, zda -- li mě
 má v_sr -- de -- čku.
 }

1. Když jsem šel s mou milou
Andulkou rozmilou,
když jsem šel s mou milou
do háječku,
ptal jsem se, zdali mě
jen věrně miluje,
ptal jsem se, zdali mě
má v srdečku.
Pravila: Hochu, slyš,
tou cestou sám chodíš;
choď po ní ke mně dál —
v srdci tě mám!

2. Když jsem šel s mou milou
Andulkou rozmilou,
když jsem šel cestičkou,
kde zatáčí,
ptal jsem se, zdali mě
jen věrně miluje,
ptal jsem se, zdali mě
má nejradši.
Pravila: Hochu, slyš,
tou cestou sám chodíš;
choď po ní ke mně dál —
ráda já tě mám!

Jan Dvořák, hudebník, Třešovice, *1862, †1932