Prácheňský zpěvník/Když nejsem, ať nejsem

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative c' {
 \key a \phrygian
 \time 3/4
 c4 f f e e8( g) g4 e e e f f8( c) c4
 c4 f f e e8( g) g4 e4. d8 e4 f2 r4
 c' c c d d d c bes d c c c
 a a a bes bes bes c c bes a2 r4
 \bar "|." 
 }
\addlyrics {
 Když ne -- jsem, ať ne -- jsem
 ku -- řim -- ským pa -- stej -- řem,
 když ne -- jsem, ať ne -- jsem,
 ne -- bu -- du pást:
 kou -- pím si ov -- či -- čku
 pro svo -- ji An -- či -- čku,
 kou -- pím si ov -- či -- čku,
 bu -- du ji pást.
 }

1. Když nejsem, ať nejsem
kuřimským[1] pastejřem,
když nejsem, ať nejsem,
nebudu pást:
koupím si ovčičku
pro svoji Ančičku,
koupím si ovčičku,
budu ji pást.

2. Žádnej nám nemůže
za naše peníze,
žádnej nám nemůže
rozkazovat:
kdyby mně rozkáza,
já bych mu ukázal,
já bych mu ukázal
cestu ze vrat.

Rosalie Staňková, Paračov, *1853, †1940

  1. kuřimskym — ze vsi Kuřímany