Prácheňský zpěvník/Kdož by vás, panenky

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative a' {
 \key a \phrygian
 \time 3/4
 \repeat volta 2 {
  a4. c8 c4 c bes a a g a bes2.
  bes4. d8 d4 d c bes
  }
 \alternative {
  {bes a bes c2 r4}
  {c c bes a2 r4}
 }
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Kdož by vás, pa -- ne -- nky, ne -- mi -- lo -- val,
 vždyť vy jste jak by vás vy -- ma -- lo -- val:
 }
\addlyrics {
 čer -- ve -- né tvá -- ři -- čky, bí -- lé če -- lo
 ko -- mu -- pak by se to _ _ _ _ ne -- lí -- bi -- lo?
 }

1. Kdož by vás, panenky,
nemiloval,
vždyť vy jste jak by vás
vymaloval:
červené tvářičky,
bílé čelo —
komupak by se to
nelíbilo?

2. Kdož by vás, mládenci,
nemiloval,
vždyť vy jste jak by vás
vymaloval:
červené tvářičky,
bílé tělo —
komupak by se to
nezachtělo?

Jan Malkus, Těšínov, *1868