Prácheňský zpěvník/Kde, Andulko

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative fis' {
 \key d \major
 \time 4/4
 fis4. g8 b4 a a8 a b fis a4 g
 e4. fis8 a4 g cis8 cis b a b4 a
 fis4. g8 b4 a a8 a b a g4 fis
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
Kde, An -- dul -- ko, kde -- pak jsi bě -- ha -- la,
že jsi ce -- lá, ce -- lá u -- ká -- le -- ná,
že jsi ce -- lá, ce -- lá u -- ká -- le -- ná?
}

1. Kde, Andulko,
kdepak jsi běhala,
[:že jsi celá,
celá ukálená?:]

2. Nechali jsme
otevřený vrátka,
[:vyběhly nám,
ven všecky kuřátka.:]

3. Vyběhly nám
do naší pšeničky,
[:ukálela
jsem svoje sukničky.:]

Jan Dunovský, Drahonice, *1869, †1933