Prácheňský zpěvník/Jinínské panenky

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative f' {
 \key f \major
 \time 3/8
 \repeat volta 2 {f8 f a c c c d bes d bes a g}
 \repeat volta 2 {a g a c bes g f e f g g f}
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
Ji -- nín -- ské pa -- nen -- ky, mo -- dré o -- či má -- te:
jen vy nám po -- věz -- te, čím si je mej -- vá -- te.
}

1. Jinínské panenky, modré oči máte: :]
[:jen vy nám povězte, čím si je mejváte.:]

2. My si je mejváme jen jednou do roka:]
[:studenou vodičkou, co teče z potoka.:]

Marie Homolková st., Milejovice, 83 let


1. Můj zlatej Honzíčku, malovaný dítě: :]
[:kdybys nebyl hezkej, nevzala bych si tě.:]

2. Ale že jsi hezkej, proto si tě vezmu,:]
[:za pravou ručičku k oltáři povedu.:]

3. Kdyby ty si neměl těch černejch očiček,:]
[:nedávala bych ti já tolik hubiček.:]

Marie Homolková st., Milejovice, 83 let