Prácheňský zpěvník/Jestli se mně vyjeví

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative c'' {
 \key f \major
 \time 2/4
 c8 c c c d g, bes4 bes8 bes a g c4 a
 a8 a g f f e g4 bes8 bes a a g4 f
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
Jest -- li se mně vy -- je -- ví, co se mně dnes zdá -- lo:
Mo -- dro -- o -- ké pa -- cho -- le u o -- kýn -- ka stá -- lo.
}

1. Jestli se mně vyjeví,
co se mně dnes zdálo:
Modrooké pachole
u okýnka stálo.

2. To nebylo pachole,
to byl můj miláček,
já mu dala na cestu
pěkných pár hubiček.

Anna Dvořáková, Maletice, *1874, †1953.