Prácheňský zpěvník/Kde, lásko, kdes byla

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative a' {
 \key a \major
 \time 3/4
 a4 cis cis b2 b4 a2 r4
 cis e e d2 d4 cis2 r4
 cis4. e8 e4 e d d b4. d8 d4 d cis cis
 a4 cis cis b2 b4 a2 r4
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
Kde, lá -- sko, kdes by -- la,
že jsi tu ne -- by -- la:
bez te -- be v_te -- skno -- sti
ži -- ju v_své mla -- do -- sti_—
kde -- pak jsi cho -- di -- la?
}

1. Kde, lásko, kdes byla,
že jsi tu nebyla:
bez tebe v tesknosti
žiju v své mladosti —
kdepak jsi chodila?

2. Po horách, po lesích,
po městech i po vsích;
všude jsem chodila,
spáti jsem nedala,
srdce jsem trápila.

3. Přived mi hezkého,
mládence švarného,
který zná tancovat
a věrně milovat —
nedbám já nic na to!

Jan Dvořák, Třešovice, *1862, †1932


1. Vychází sluníčko
nad putimský lesy;
bejvalas upřímná,
Andulko rozmilá,
ale teď už nejsi.

2. Nejsem a nebudu,
můj zlatej Jeníčku:
tobě zapovídám,
tobě zapovídám,
navždy k nám cestičku!

3. Ta tvá láska se již
ke mně tak nakloní,
protože se jiná,
protože se jiná
k tvému boku pojí.

4. Široký a dlouhý
ty putimský cesty;
po nich jsem chodíval,
své srdce blažíval
častokráte v noci.

5. Častokráte v noci
při jasném měsíčku,
když jsem já miloval
když jsem já miloval
svou věrnou Ančičku.

Anna Babáková, Putim, *1881, †1966