Prácheňský zpěvník/Alou, páni muzikanti

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative d' {
 \key d \major
 \time 2/4
 \repeat volta 2 {
  d8 d d' d b b a a g g fis fis
  }
 \alternative {
  {e e a4}
  {e8 e d4 \bar "||"}
  }
 fis8 fis a a g4 e fis8 fis a a g4 e
 d8 d d' d b b a a g g fis fis e4 d
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 A -- lou, pá -- ni mu -- zi -- kan -- ti,
 za -- hraj -- te mně pís -- nič -- ku,
 _ _ _
 Za ten bí -- lý šes -- ták
 za -- hraj -- te mně šest -- krát,
 od ve -- če -- ra až do rá -- na
 vy ne -- smí -- te pře -- stat!
 }
\addlyrics {
 jest -- li já vám ne -- za -- pla -- tím,
 já vám sun -- dám _ _ _ suk -- ni -- čku!
 }

1. Alou, páni muzikanti,
zahrajte mně písničku,
jestli já vám nezaplatím,
já vám sundám sukničku!
Za ten bílý šesták
zahrajte mně šestkrát,
od večera až do rána —
vy nesmíte přestat!

2. Napřed housle krátký, dlouhý,
potom taky s dudama:
proč jste nás přišli sužovat —
neostali jste doma!
Štemujte si muziku
podle našich jazyků:
muzikanti furianti!
jinak já vám neřeknu.

A. Červenková, Paračov, *1853, †1931
(tančily 2 dívky.)


1. Vítáme vás, muzikanti,
já vás přišel sužovat:
jednu jsem složil písničku,
musíte mně ji zahrát.
Podle mého jazyku
štemujte svou muziku:
muzikanti furianti!
jinak já vám neřeknu.

2. Když na ty housle spustíte,
jak vám to hezky sluší,
když vám hází do cimbálu,
hrajete rádi všichni.
Houslista ten se směje,
basista na něj hledí;
cimbalista všem děkuje —
ještě peněz nevidí.

Po repetici:
Tu písničku skládala
bába s čertem u pece:
vemte, muziky, ištrmenty,
snad zahrajete ji přece!

Jan Machník, Nebřehovice, 61 1.