Prácheňský zpěvník/Ach, prší, prší rosička

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative g' {
 \key c \minor
 \time 3/4
 g4 bes8 bes bes bes as as g4 r c c8 c c es d c bes4 r
 \repeat volta 2 {
  es4 es8 d f, as c4 c8 bes es, g bes4 bes8 bes c c bes bes as4( g)
  }
 }
\addlyrics {
 Ach, pr -- ší, pr -- ší ro -- si -- čka,
 spa -- ly by mo -- je o -- či -- čka;
 spa -- ly by mo -- je, spa -- ly by tvo -- je,
 spa -- ly by o -- ny o -- bo -- je.
 }

1. Ach, prší, prší rosička,
spaly by moje očička;
[:spaly by moje, spaly by tvoje,
spaly by ony oboje.:]

2. Ach, prší, prší napořád,
vzkažte pozdravit nastokrát,
[:vzkažte pozdravení mému potěšení,
že už ho musím zanechat:]

3. Neber si to milá, do srdce,
že máš chudobný rodiče;
[:na koníčka sednu, do boje pojedu,
nespatříš mě tady více.:]

4. Už na vraného koně sedám,
ještě se jednou ohledám,
[:na své potěšení, srdce občerstvení,
že já ho už neuhlídám.:]

Anna Dvořáková, Maletice, *1874, †1953,
píseň po otci