Prácheňský zpěvník/Až já dnes pojedu

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative d' {
 \time 2/4
 \key g \major
 d8 g g g g4 b d8 d b g fis4 a a8 b a g fis4 e d r
 d8 a' a b c4 e d8 d b g e4 d c'8 c d c b4 a g r
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Až já dnes po -- je -- du
 tou pí -- sec -- kou bra -- nou,
 za -- vo -- lám na vrát -- né -- ho:
 vrát -- nej mně o -- te -- vře,
 ce -- stič -- ku u -- ká -- že
 do há -- je ze -- le -- né -- ho.
 }

1. Až já dnes pojedu
tou píseckou branou,
zavolám na vrátného:
vrátnej mně otevře,
cestičku ukáže
do háje zeleného.

2. Otoč se, Jeníčku,
na vraném koníčku,
odkud slunce vychází!
A jak se ohlídám,
Aničku uhlídám,
jak ona se prochází.

3. Prochází, prochází
po louce zelený,
trhá kvítečka bílý
a ze všech kvíteček
vije si věneček —
pláče, naříká, kvílí.

4. Ještě jsi, Andulko,
plakala malounko,
teprve plakat budeš:
sednu na koníčka,
po boku šavlička,
ty tu sama zůstaneš.

5. Já se s tebou loučím,
moje nejmilejší,
spánembohem ti dávám:
budeš-li upřímná,
až se z vojny vrátím,
budu zas chodívat k vám.

Tomáš Žofka, Smrkovice, *1879, †1958,
píseň po otci