Policejní nařízení o označování Židů ze dne 1. září 1941

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Policejní nařízení o označování Židů ze dne 1. září 1941
Platnost: Protektorát Čech a Morava
Zdroj: http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=9383&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
Účinnost od: 22. června 1939
Zdroj: http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=9383&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
Licence: PD CZ
Zdroj: Věstník nařízení Říšského protektora v Čechách a na Moravě, č. 6/1939, str. 45.
Zrušen 1983/1946 Ú.l.I
Policejní nařízení
o označování Židů
ze dne 1. září 1941.


(Říšský zákoník I, str. 1039.)

Na základě nařízení o policejních nařízeních říšských ministrů ze dne 14. listopadu 1938 (Říšský zák. I., str. 1582) a nařízení o právu vydávati právní předpisy v protektorátu Čechy a Morava ze dne 7. června 1939 (Říšský zák. I., str. 1039) se v dohodě s říšským protektorem v Čechách a na Moravě nařizuje:

§ 1

(1) Židům (§ 5 Prvního nařízení k zákonu o říšském občanství ze dne 14. listopadu 1935 - Říšský zák. I., str. 1333), kteří dovršili šestý rok života, je zakázáno ukazovati se na veřejnosti bez židovské hvězdy.
(2) Židovská hvězda pozůstává ze šesticípé hvězdy velikosti dlaně, černě vytažené, ze žluté látky s černým nápisem „Jude“. Budiž nošena viditelně pevně přišita na levé náprsní straně části oděvu.

§ 2

Židům jest zakázáno,
a. obvod obce jejich bydliště opouštěti, nemají-li u sebe písemné dovolení místního policejního úřadu;
b. nositi řády, čestné znaky a jinaké odznaky.

§ 3

§§ 1 a 2 se nepoužije
a. na židovského manžela žijícího ve smíšeném manželství, pokud jsou zde z manželství potomci a tito neplatí za Židy, a to ani tehdy, když manželství již nestává nebo jediný syn padl v přítomné válce;
b. na židovskou manželku při bezdětném manželství po dobu trvání manželství.

§ 4

(1) Kdo jedná proti zákazu § § 1 a 2 úmyslně nebo z nedbalosti, bude potrestán peněžitým trestem až do 150 ŘM nebo vazbou až do šesti týdnů.
(2) Policejní bezpečnostní opatření jdoucí dále jakož i trestní předpisy, podle nichž provinění propadá vyššímu trestu, zůstávají nedotčeny.

§ 5

Policejní nařízení platí též v protektorátu Čechy a Morava s tím, že říšský protektor v Čechách a na Moravě může přizpůsobiti předpis § 2, písm. a) místním poměrům v protektorátu Čechy a Morava

§ 6

Policejní nařízení nabývá platnosti 14 dní po jeho vyhlášení. V Berlíně dne 1. září 1941.

Říšský ministr vnitra
Z rozkazu
Heydrich