Nařízení o právu vydávati právní předpisy v Protektorátu Čechy a Morava ze dne 7. června 1939

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Nařízení o právu vydávati právní předpisy v Protektorátu Čechy a Morava ze dne 7. června 1939
Autor: Adolf Hitler
Platnost: Protektorát Čech a Morava
Zdroj: Věstník nařízení Říšského protektora v Čechách a na Moravě, č. 6/1939, str. 37 a 38.
Účinnost od: 22. června 1939
Zdroj: http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=14987&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
Licence: PD CZ
Původní titulek: Věstník nařízení Říšského protektora v Čechách a na Moravě, č. 6/1939, str. 45.
Zrušen 1983/1946 Ú.l.I
Nařízení o právu vydávati právní předpisy v Protektorátu Čechy a Morava


Ze dne 7. června 1939.


(Říšský zákoník I, str. 1039.)


Podle článku 13 výnosu Vůdce a říšského kancléře o Protektorátu Čechy a Morava ze dne 16. března 1939 (říšský zákoník I, str. 485) nařizuje se k provedení článku 5. odst. 4., článku 11. odst. 1. a 3. a článku 12 tohoto výnosu:

§ 1

1. Říšský protektor může nařízením měniti autonomní právo, pokud toho vyžaduje společný zájem.

2. V nebezpeční z prodlení může Říšský protektor vydávati právní předpisy všeho druhu.


§ 2

1. V Protektorátu Čechy a Morava platí §§ 1, 7 a 8 nařízení o policejních nařízeních říšských ministrů ze dne 14. listopadu 1938 (říšský zákoník I, st. 1582). Příslušným říšským ministrem ve smyslu § 1. odst. 2, jmenovaného nařízení je jedině Říšský protektor v Čechách a na Moravě.

2. Na jednání proti policejním nařízením, vydaným pro Protektorát Čechy a Morava podle odst. 1., jest obdobně použíti § 6. odst 1. a odst. 2. čís. 1 nařízení o německém soudnictví v Protektorátu Čechy a Morava ze dne 14. dubna 1939 (říšský zákoník I, str. 752) jakož i § 15. odst. 3 a § 16. nařízení o výkonu soudnictví v Protektorátu Čechy a Morava ze dne 14. dubna 1939 (říšský zákoník I, str. 754), pokud v tom kterém policejním nařízení není stanoveno jinak.

3. Policejní nařízení, která mají míti platnost v Protektorátu, musí se odvolávati na nařízení citované v odst. 1. a na toto nařízení. Neobsahují-li údajů o místním rozsahu působnosti, platí pro celý Protektorát.


§ 3

Říšský protektor ustanovuje, které právo podle článku 12. výnosu Vůdce a říšského kancléře o Protektorátu Čechy a Morava odporuje smyslu ochrany převzaté Německou říší.


§ 4

Právní předpisy Říšského protektora podle §§ 1. a 2. jakož i oznámení podle § 3, vyhlašují se ve Věstníku nařízení pro Čechy a Moravu[red 1].


§ 5

Právní předpisy podle §§ 1. a 2., oznámení podle § 3., jakož i všechna opatření říšských úřadů vymykají se přezkoumání soudů a správních úřadů autonomní správy[red 2].


§ 6

V právních předpisech vydaných podle § 2. může tomu, kdo úmyslně neb nedbalostí poruší tyto předpisy, býti pohroženo peněžitou pokutou od 1 do 500 říšských marek, v případech zvláště těžkých vězením od 1 do 6 týdnů. Pohrůžka přísnějším trestem v jiném předpise říšského neb autonomního práva[red 3] zůstává nedotčena.

V Berlíně, dne 7. června 1939.

Vůdce a říšský kancléř
Adolf Hitler.

Říšský ministr vnitra
Frick.

Říšský ministr a šéf říšské kanceláře
Dr. Lammers.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Tím se myslí Věstník nařízení Říšského protektora v Čechách a na Moravě.
  2. Tím se myslí orgány Protektorátu Čechy a Morava.
  3. Tím se myslí zákony a nařízení vydaná orgány bývalé Československé republiky nebo orgány Protektorátu Čechy a Morava.