Přeskočit na obsah

Padesát deklamovánek pro mládež

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Padesát deklamovánek pro mládež
Autor: Jan Sklenář
Zdroj: SKLENÁŘ, Jan. Padesát deklamovánek pro mládež. Hradec Králové : Jan H. Pospíšil, 1855.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Důstojnému pánu,
Panu Janu Vítečkovi,
bisk. střídníku školního okresu opočenského, konsistornímu radovi, faráři v Přepychách a t. d.,
Pánu mně příznivému,
co důkaz hluboké úcty věnuje

Sběratel

Předmluva[editovat]

Za neužitečnou, ba skoro zbytečnou práci mohlo by mé sbírání deklamovanek těchto považováno býti; anto ze spisů vůbec známých vyňato jest. Poněvadž ale díla tato zřídka kde se nacházejí, uvázal jsem se v to, poněkud ty, pro školy národní, duchu dětinnému nejpřiměřenější tuto tiskem podati.

Deklamovanky z časopisu „Včelka“ podané mi byly na žádost se vší ochotností od p. Jana Michálka, národního učitele v Klášteře, ostatní vyňaté jsou z Malého Vyprávěče — z Básní od Vinařického a t. d.

Hlavní účel této mé sbírky jest: dítky v krásomluvě — v umění, po němžto každý vzdělanec dychtí — hned v útlém věku cvičiti, a tím k ošlechťování srdce jejich napomáhati.

Jdiž tedy, knížečko, s Bohem, pozdravuj všech p. p. učitelů se mnou na roli národní pracujících, posluž maličkým, by tebou pamět jejich zostřena, a k pojmutí dalšího vědeckého vzdělání připravena byla.

Psáno v Přepychách dne 10. srpna 1853.

Obsah[editovat]

 1. Každý začátek je těžký (Z Včelky)
 2. Poněmčená Češka (Z Včelky)
 3. Jak seješ, tak žíti budeš (Z Včelky)
 4. Poutník a štika (Z Včelky)
 5. Pyšná Bětulinka (Z Včelky)
 6. Myška (Z Básně Vinařickýho)
 7. Boreček (Z téhož)
 8. (číslo vynecháno)
 9. Včela a čmel (Z téhož)
 10. Houby (Z téhož)
 11. Mladý dráteník (Z téhož)
 12. Nekaz stromky (Bedř. L—k)
 13. Sedmihlásek (B. L—k)
 14. Nedbalý Jiříček (Z Včelky, J. Michálek)
 15. Smrt hrdliček (Jan Sluníčko)
 16. Chroust a chlapec (Týž)
 17. Myš a pasť (Týž)
 18. Nebuď závistivý (Týž)
 19. Lev, medvěd a vlk (Rubeš)
 20. Vrabec a kůň (Rubeš)
 21. Posměvač (Malý Vypravěč)
 22. Aninka (Týž)
 23. Medjed (Týž)
 24. Srdnatost (Týž)
 25. Outrpná Jaromilka (Týž)
 26. Ochotně dobromyslné děvčátko (Týž)
 27. Dotud až potud (Týž)
 28. Rozumná sestra (Týž)
 29. Liduška (Týž)
 30. Češtislava (Týž)
 31. Benda na řebříku (Týž)
 32. Benda opět na řebříku (Týž)
 33. Krádcové (Týž)
 34. Strašidlo (Týž)
 35. Nezištnost (Týž)
 36. Boženka (Týž)
 37. Hlasy zvířátek (Týž)
 38. Nedůvěra (Z Včelky)
 39. Nářek oslepeného slavíka (Z Včelky, J. Michálek)
 40. Tři přítelkyně (M. J. Sychra)
 41. Holubice a straka (Jos. Chmela)
 42. Liška (Fr. Hajniš)
 43. Můrka (Jan Langer)
 44. Kůzle (Jos. Chmela)
 45. Vůl a osel (Samuel Godra)
 46. Housenka a liška (M. S. Patrčka)
 47. Opice a ořech (J. Chmela)
 48. Píseň vesničanů (J. V. Kamarýt)
 49. Jedovatá houba (Jan Langer)
 50. Kamzík a medvěd (Pravoslav Koubek)
 51. Havran a vrána (Michal Henrýci)