Přehled dějin literatury řecké/Obsah Iliady

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Obsah Iliady
Autor: Gabriel Šuran
Zdroj: ŠURAN, Gabriel. Přehled dějin literatury řecké, Praha 1924
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

§ 3. Obsah Iliady.[1][editovat]

1. Z okruhu trojských písni povstaly dvě znamenité básně Ilias a Odysseia,[2] z nichž prvá obsahuje válečné scény z bojů před Iliem, druhá návrat Odysseův, k němuž druží se obrazy života plaveckého a života na knížecích dvorech.

2. O zvláštním mistrovství básníkově svědčí, že neopěvuje celé války nýbrž že si vybral jednu událost, jež se dokonává v 51 dnu a poskytuje celku jednotný střed. Tato událost jest však, jak toho žádá Aristoteles, úplně opěvána, tak že má celá báseň začátek, střed i konec.

3. Rozdělení na 24 zpěvy pochází od alexandrijských učenců; motiv byl zcela zevnější: počet písmen.

4. Ilias dělí se mimo úvod a závěr na čtyři hlavní části.

 1. Úvod. Zpěv I. Podnět hněvu Achillova.
 2. Vlastní báseň: Strasti (ἄλγεα) Achaiů. — Skvělé skutky Agamemnonovy, Diomedovy, Aiantovy, Patroklovy a Achillovy.
  • I. část hlavní. (Zpěv II.—VII., 312.) Sen Agamemnonův. Sněm. — Seznam lodí (II.) První hlavní bitva obsahuje dva souboje, které svádějí Paris i Menelaos, Hektor a Aias, a aristeii Diomedovu. Krásná episoda: Hektor a Andromache.
  • II. část hlavní (Zpěv VII. 312—X.) Při kvasu večerním Achajové uzavrou na radu Nestorovu vystavěti zeď a příkop okolo lodního tábora. Po druhé bitvě neukončené (VIII.) vyšlou posly k Achillovi, ale marně (IX.). Episodicky líčí se výprava Odysseova a Diomedova do tábora trojského (X.).
  • III. část hlavní. (Zpěv XI.-XVIII.) Třetí bitva. Agamemnonovy hrdinské skutky (XI.). Trojané proniknou o polednách vítězně až ke zdi a lodím (XII. a XIII.). Achilleus vyšle na pomoc Patrokla; ten však padne rukou Hektorovou (XVI.). Boj Řeků a Trojanů o mrtvolu jeho. Menelaos vede si zvláště hrdinsky (XVII.). Achilleus ustanoví se pomstiti smrt Patroklovu a proto mu kuje Hefaistos nové zbraně (XVIII.).
  • IV část hlavní. (Zpěv XIX.-XXII.) Čtvrtá bitva. Zřeknuv se hněvu (XIX.) Achilleus bojuje proti bohům i lidem (XX., XXI.). Hektor padne (XXII.)
 3. Závěr. (Zpěv XXIII. a XXIV.) Pohřební hry na počest Patrokla (XXIII.). Priamos vykoupí mrtvolu Hektorovu, již Trojané pohřbí (XXIV.).[3]


 1. Srv. Niederlovy obsahy obou básní v »Malé Slovesnosti«, vyd. 5., str. 344—346.
 2. Řecký text Iliady a Odysseie k potřebě školní upravil a poznámkami opatřil Vilém Steinmann. Obě básně celé přeložil časoměrnými hexametry Ant. Škoda: Homerova Odysseia a Homerova Ilias. V bibliotéce klassiků řec. a řím. vydávané čes. akademií v Praze. — Ukázky překladu přízvučného ve Výboru z literatury řecké a římské pro reálky od Tim. Hrubého a O. Vaňorného. 4. vyd. str. 24 n. Srv. i »Homéros. Příhody Odysseovy.« Přeložil O. Vaňorný. (Laichterova Žeň z literatur, čis. 5.—6.)
 3. Nápisy zpěvů Iliady:
  1. Λοιμός. Μῆνις.
  2. Ὄνειρος. Κατάλογος τῶν νεῶν.
  3. Ὅρκοι. Τειχοσκοπία. Πάριδος καὶ Μενελάου μονομαχία.
  4. Ὁρκίων σύγκυσις. Ἀγαμέμνονος ἐπιπώλησις.
  5. Διομήδους ἀριστεία.
  6. Ἕκτορος καὶ Ἀνδρομάχης ὁμιλία.
  7. Ἕκτορος καὶ Αἴαντος μονομαχία. Νεκρῶν ἀναίρεσις.
  8. Κόλος μάχη.
  9. Πρεσβεία πρὸς Ἀχιλλέα. Λιταί.
  10. Δολώνεια.
  11. Ἀγαμέμνονος ἀριστεία.
  12. Τειχομαχία.
  13. Μάχη ἐπὶ ταῖς ναυσίν.
  14. Διὸς ἀπάτη.
  15. Παλίωξις παρὰ τῶν νεῶν.
  16. Πατρόκλεια
  17. Μενελάου ἀριστεία.
  18. Ὁπλοποιία.
  19. Μήνιδος ἀπόρρησις.
  20. Θεομαχία.
  21. Μάχη παραποτάμιος.
  22. Ἕκτορος ἀναίρεσις.
  23. Ἄθλα ἐπὶ Πατρόκλῳ.
  24. Ἕκτορος λύτρα.