Přehled dějin literatury řecké/Obsah Odysseie

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Obsah Odysseie
Autor: Gabriel Šuran
Zdroj: ŠURAN, Gabriel. Přehled dějin literatury řecké, Praha 1924
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

§ 4. Obsah Odysseie.[editovat]

1. Odysseia (Ὀδύσσεια) má jméno od hlavního hrdiny Odyssea, jehož návrat líčí.

2. Ač děj ten není jednoduchý ani krátký, poněvadž Odysseus deset let bloudil a domů se vrátv nové protivníky v záletnících shledal, přece podařilo se Homerovi děj obmeziti na 41 den tím, že nás uvádí hned na počátku (podobně v Iliadě)[1] do desátého roku bloudění a Odysseovi dává vypravovati dřívější dobrodružství v domě Alkinoově,

3. Méně podařilo se básníkovi zachovati jednotu místa neboť nejen že shledáváme Odyssea nejprve u Kalypsy, potom u Faiaků, potom u Eumaia a konečně v jeho vlastním domě, ale až do polovice básně konají se dvě plavby vedle sebe — Odysseova (νόστοι) a Telemachova (Τηλεμαχία). Tím stává se vypravování Odysseie rozmanitějším a spletitějším. To má ovšem v zápětí některé vady, ježto Telemachos mezi 4. a 15. zpěvem se neobjevuje, a déle, než chtěl a měl (IV. 594—599), u Menelaa mešká. Ale tyto vady vyrovnávají se z části zase větším napjetím ve vypravování a překvapujícími scénami poznávacími.[2][red 1]

4. Rozdělení Odysseie na 24 zpěvy pochází též od učenců alexandrijských.

5. Také Odysseia dá se rozděliti na čtyři hlavní části:

 1. Προοίμιον. Zpěv I. v. 1.—10.
 2. Vlastní báseň.
  • I. hlavní část. (Zpěv I., 11.—IV.) Přípravy k návratu Odysseovu. Když se hromada bohů po návrhu Athenině na tom ustanovila, že dá rozkaz nymfě Kalypse, propustiti do vlasti Odyssea, jenž už sedm let u ní na Ogygii tráví, Athena odebéře se na Ithaku a přiměje Telemacha k cestě do Pyla a Sparty, o níž se zevrubně vypravuje.
  • II. hlavní část. (Zpěv V.—XIII. 125.) Návrat Odysseův. Na novém sněmu bohů usneseno provésti rozhodnutí prvního sněmu. Odysseus staví prám. Sedmnácte dní šťastně se plaví, ale Poseidon roztříští prám a Odysseus unikne smrti jen přispěním Leukotheiným (V.). Odysseus setká se s Nausikaou a ta mu ukáže cestu do sídla svého otce (VI.). Faiakové ho pohostinně přijmou (VII., VIII.). Jim vypravuje Odysseus své osudy za prvních tří let bloudění (IX—XII.). Potom Faiakové odvezou Odyssea na Ithaku (XIII., 1—124.).
  • III. hlavní část. (Zpěv XIII. v. 125.—XIX.) Přípravy k pomstě. Odysseus jsa na Ithace dlí nejprv u Eumaia, kam se dostaví i Telemachos z Pyla, potom ve svém vlastním domě.
  • IV. hlavní část. (Zpěv XX.—XXIII.) Vykonání pomsty. Pobití záletníků. Penelope pozná Odyssea.
 3. Epilog (Zpěv XXIV.) Návštěva u Laerta. Smíření s lidem.[3]


 1. To poznal už Horatius a. p. 148. in medias res non secus ac notas auditorem rapit (t. j. Homeros).
 2. Srovnej Aristotelovu Poetiku 24. ἡ μὲν Ἰλιὰς ἁπλοῦν καὶ παθητικόν, ἡ δὲ Ὀδύσσεια πεπλεγμένον (složitá) — ἀναγνωρίσεις γὰρ δι' ὅλου (poznání zajisté jsou v ní veskrze) — καί ἠθική (povahová).
 3. Názvy zpěvů:
  1. Θεῶν ἀγορά. Ἀθηνᾶς παραίνεσις πρὸς Τηλέμαχον.
  2. Ἰθακησίων ἀγορά. Τηλεμάχου ἀποδημία.
  3. Τὰ ἐν Πύλῳ.
  4. Τὰ ἐν Λακεδαίμονι.
  5. Ὀδυσσέως σχεδία.
  6. Ὀδυσσέως ἄφιξις εἰς Φαίακας.
  7. Ὀδυσσέως εἴσοδος πρὸς Ἀλκίνουν.
  8. Ὀδυσσέως σύστασις πρὸς Φαίακας.
  9. 9.—12. Ἀλκίνου ἀπόλογοι (zkráceno m. ἐν Ἀλκίνου t. j. δόμῳ).
   1. Κυκλωπεία.
   2. Τὰ περὶ Αἰόλου καὶ Λαιστρυγόνων καὶ Κίρκης.
   3. Νέκυια.
   4. Σειρῆνες. Σκύλλα, Χάρυβδις, βόες Ἡλίου.
  10. Ὀδυσσέως ἀπόπλους παρά Φαιάκων καὶ ἄφιξις εἰς Ἰθάκην.
  11. Ὀδυσσέως πρὸς Εὔμαιον ὁμιλία.
  12. Τηλεμάχου πρὸς Εὔμαιον ἄφιξις.
  13. Τηλεμάχου ἀναγνωρισμὸς Ὀδυσσέως.
  14. Τηλεμάχου ἐπάνοδος εἰς Ἰθάκην.
  15. Ὀδυσσέως καὶ Ἴρου πυγμή.
  16. Ὀδυσσέως καὶ Πηνελόπης ὁμιλία. Ἀναγνωρισμὸς ὑπὸ Εὐρυκλείας.
  17. Τὰ πρὸ τῆς μνηστηροφονίας.
  18. Τόξου θέσις.
  19. Μνηστηροφονία.
  20. Ὀδυσσέως ὑπὸ Πηνελόπης ἀναγνωρισμός.
  21. Νέκυια δευτέρα. Σπονδαί.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

 1. V předloze není na straně 6 označeno místo, na které poznámka č. 2 patří.