Ottův slovník naučný/Zamachšarí

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Zamachšarí
Autor: Rudolf Dvořák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýsedmý díl. Praha : J. Otto, 1908. S. 416. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Zamachšarí Abul Kásim Mahmúd ben Omar, slavný arab. filolog a exeget (* 1075 — † 1143 v Džurdžánii). Nejslavnějším jeho dílem je veliký výklad na Korán, al Kaššáf, t. j. odkryvatel (vydal W. Nassau Lees a Chádim Husain v Kalkuttě, 1856, pozdější otisky v Káhiře). Doznal výtahů i superkommentářů; podnes slaven v Orientě, třeba orthodoxními muslimy kritisován. Bylť Z. přívržencem Muta‘zilovců. Beidávím přepracován později ve výtahu ve smysle orthodoxnějším. V oboru grammatiky proslula stejně svou stručností, jasností a správností v pravdě klassická mluvnice Z-riova al Mufassal (klass. vydání Brochem v Christianii 2. vyd. 1879, podle tohoto vyd. i v Orientě), dále slovník arabsko-perský (Kitáb mukaddimat al adab) vyd. Wetzstein (Samachscharii Lexicon arab.-per., Lips., 1844, 2 sv.). Z-riův slovník zeměpisný vydal Salverda de Grave (Lejda, 1856). Z ostatní činnosti uvádíme Z-ovy sbírky mravoučné přísloví a sentencí počtem 6 (srv. Ant. Schultens, Anthologia sententiarum arab. cum scholiis Z., Lejda, 1772 a J. von Hammer, Samachscharis Goldene Halsbänder, s něm. překl., Víd., 1835, lepší překlad Fleischerův z téhož roku, Lip. a zase od Weila, Štutgart, 1863, franc. s arab. textem od Barbiera de Meynard, Les coliers d’or (Kitáb atvák az-zahab), allocutions morales de Z. (Paříž, 1876). Dk.