Přeskočit na obsah

Ottův slovník naučný/Zama

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Zama
Autor: Justin Václav Prášek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýsedmý díl. Praha : J. Otto, 1908. S. 415–416. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Bitva u Zamy

Zama, dvě starověká města v africké Numidii a území Kartháginském, z nichž jedno (Z. regia) stalo se za císařských dob sídlem králů numidských a později římskou kolonií (colonia Augusta Zamensis maior). U jednoho z těchto měst svedena byla r. 202 př. Kr. mezi Hannibalem a P. Corneliem Scipionem poslední bitva ve druhé válce punské, ale prameny nevypovídají určitě, tak že jedni badatelé hledají Zamu, u níž Hannibal byl poražen, u numidské Naraggary, jiní u západní Zamy, po níž zbývají trosky, Džama zvané, mezi západotúniským Kefem a východní hranicí alžírskou. Srv. Mommsen, »Hermes« XX, 144 sl. Pšk.