Ottův slovník naučný/Yellowstone National Park

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Yellowstone National Park
Autor: Jiří Viktor Daneš
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýsedmý díl. Praha : J. Otto, 1908. S. 338–339. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Yellowstonský národní park
Č. 4760. Terrasy u Mammoth Hot Springs.
Zkratky:Pk.-Peak (vrchol), Cr.-Creek (potok), Mt.-Mount (hora), R.-River (řeka), Spr.-Spring (pramen),
F.-Fall (slap), L.-Lake (jezero), Pt.-Point (mys), G.-Geysir. Výšky udány jsou v metrech.

Yellowstone National Park [– nešonel párk], rozsáhlá horská oblast ve středních Skalných Horách (Rocky Mountains) vynikající krásou a rozmanitostí přírodních jevů, jež prohlášena byla zákonem 1. břez. 1872 národním parkem Spoj. Obcí sev.-amer. a podřízena přímo státnímu sekretáři vnitra. Park slouží »potěše a dobrodiní obyvatelstva« a má býti zachován navždy v přirozeném stavu; zakládání osad, provozování lovu i na škodnou zvěř a jakékoliv zužitkování přírodního bohatství je zakázáno a tresce se přísně, pouze cesty a hotely pro pohodlí turistů jsou dovoleny a svěřeny podnikatelské společnosti, která provozuje vozbu parkem. Nad zachováváním zákonů bdí pluk jízdy, jehož velitel je zároveň superintendentem parku a sídlí ve Fort Yellowstone právě jako i civilní a soudní kommissař. Y. N. P. tvoří čtyřúhelník o ploše 8870 km2, který zaujímá severozápadní cíp státu Wyomingu a úzké pruhy Idaha a Montany a sousedí s rozsáhlými lesními reservami (as 35.000 km2), pro něž rovněž platí přísná ochranná nařízení. Největší čásť vlastního parku je vysoká plošina o 2000 až 2500 m, kde vulkanická činnost posud se projevuje na mohutném pokrovu rhyolitovém přečetnými vřídly a geysiry. Pohoří Absaroka a jiné vynikají nad 3000 m výše a pokryty jsou po svazích mohutnými pralesy. Vřídla a geysiry vystupují ve skupinách a to hlavně v plochých pánvích, do nichž s okolních svahů voda stéká, výše nastupují místo nich fumaroly a ventaroly. Z pánví těch nejdůležitější jsou Norris, Lower, Midway, Upper a Shoshone Geyser Basin, z geysirů největší Excelsior, nečinný již od r. 1888, Giant, Giantess, Grand, Bee Hive a Old Faithful, vrhají proudy vod vesměs nad 50 m vysoko a leží v pánvích při řece Firehole River. Vřídla ukládají převahou vápnitý sinter, který při Mammoth Hot Springs tvoří nádherné terrasy (vyobr. č. 4760.). V jihových. části parku leží krásné veliké jezero Yellowstoneské s četnými horkými prameny při březích; jeho hloubka je 100 m, plocha 372 km2, výška hladiny 2357 m. Další divy přírody jsou cañon a vodopády řeky Yellowstone, útesy obsidianové (obsidian cliffs), přečetné slapy, jezírka, sopky bahenní (paint pots), zkamenělý les (fossil forest) a podivné skalní skupiny denudací vytvořené. Zákazem lovu dosaženo toho, že divoká zvěř velmi se rozmnožila a velmi zkrotla, jsou tu bisoni, losi, jeleni, antilopy, vlci, medvědi černí i šedí atd. Hlavní proud turistů přichází od severu z Montany k Fort Yellowstone odbočkou dráhy Northern Pacific od Livingstonu do Gardineru, menší jde z Monidy v Idahu. O objevení Y. N. P.-u. zasloužily se hlavně výprava r. 1870, kterou vedli Washburne a Doane, a r. 1871 výprava dra Haydena. Srv. Hague, Geological history of the Y. N. P. (Wash., 1887); Chittenden, The Y. N. P. (Cincinnati, 1903); publikace U. S. Geological Survey. dš.