Přeskočit na obsah

Ottův slovník naučný/Yellowstone

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Yellowstone
Autor: Jiří Viktor Daneš
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýsedmý díl. Praha : J. Otto, 1908. S. 338. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Yellowstone (řeka)

Yellowstone [jelostón], Y. River, z nejmocnějších přítoků Missouri s pravého břehu, vzniká v sev.-záp. části sev.-amer. státu Wyomingu v pohoří shoshonském (Shoshone Range), spěje širokým močálovitým údolím k jezeru Y. (2357 m), protéká jím a tvoří pak již jako dosti silný proud dva mohutné vodopády (Horní 34 m, Dolní 94 m), jimiž vrhá se do světoznámého Grand Cañonu Yellowstoneského, propastného úzkého údolí zdéli as 30 km s příkrými, nepřístupnými svahy 350—450 m vysokými, opouští jej slapy Tower Falls a protéká k severu divokým, často v cañon zúženým údolím až k Livingstonu, kde obrací se k východu. U ústí pravého přítoku Clark Fork pozbývá rázu bystřinného, přijímá pak řeky Big Horn, Tongue a Powder, sbírající vody vesměs ve vysokých, lesnatých pohořích sev. Wyomingu, kdežto s leva má jen nepatrné stepní přítoky a vpadá proti Fort Bufordu (670 m) do Missouri. V středním a dolním svém toku je řekou rázu úplně stepního, s plochými břehy, nestálým řečištěm, ostrovy a písčinami a právě tak jako horní Missouri nemá významu pro plavbu. Množství vody podrobeno je velikým proměnám. Délka jeho činí přes 1900 km. dš.