Ottův slovník naučný/Vyzovice

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Vyzovice
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýsedmý díl. Praha : J. Otto, 1908. S. 85-6. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Vizovice

Vyzovice, okr. město na Moravě v hejtm. holešovském (305 m n. m.), při žel. dr. Otrokovice-Zlín-V., má 528 d., 2670 obyv. č., 2 n. (1900), far. chrám (vystavěn r. 1792), konvent milosrdných bratří se všeobec. nemocnicí a milosrdné sestry sv. Kříže, 6tř. obec. a 3tř. měšť. šk., košikář. učební dílnu, průmysl. pokračovací školu, zámek se sbírkou obrazův a umělecko-průmyslových předmětů, pš., telegraf, četn. stanici, lékárnu, obecní lázně, 2 spořitelní a zálož. spolky, ovocnář. spolek akc. společnosti, 2 cihelny, pilu, pivovar, 3 závody na pálení slivovice a borovičky, 3 mlýny, tkalcovnu, soukenictví, ovocnářství, chov dobytka a čilé výroč. trhy na dobytek. Domácí výroba dřevěného náčiní hospodářského a pro kuchyně, výroba šindele, dětských hraček a houní. Tu a v okolí sirné prameny. Nesvěř. panství má 1750 ha půdy, se zámkem, dvorem, pivovarem, cihelnou a pilou, drží je Rudolf sv. p. ze Stillfriedů a Ratěnic. V listinách uvádějí se V. po prvé r. 1261, kdy tu Smil z Kunštátu založil klášter cisterciácký a nazval jej podle zázračné pověsti »Růže Marie«, jinak »Smilheim«. Klášter nabyl záhy značného jmění a rozšíření, ale netěšil se dlouho svému rozkvětu. Již r. 1314 byl Matějem Trenčanským a potom i jinými povstaleckými rotami uherskými zpustošen. Při klášteře bývala znamenitá knihovna, již sem daroval mistr Fridrich ze Salce. Klášter zašel za války 30leté. R. 1498 Jan Kuna z Kunštátu učinil svým poddaným vyzovským obdarování, by každý pro případ smrti o svém majetku movitém i nemovitém volně pořizovati mohl. R. 1565 Jetřich Dobeš Černohorský z Boskovic a na V-cích osvobodil své poddané z V-ic, by vdovy a sirotci obojího pohlaví nebyli bráni ke službě klášterní ani ke dvoru. R. 1568 zboží vyzovické dostalo se koupí Kavkovi z Říčan. Tento vládl zde toliko 10 roků, ale tolik zla svým poddaným způsobil, že naň Vyzovští vzpomínají posud. R. 1600 seděl na V-cích Emerich Doczi z Nagy Luczie. Za války 30leté V. utrpěly mnoho vpády vojenskými, takže ještě r. 1662 bylo ve V-cích 50 gruntův a domů pustých. R. 1678 připomíná se na V-cích Gervasius Vilém z Gollen, po něm Marie Polyxena Kateřina z G. a po ní Prokopius Gervasius sv. p. z G. R. 1887 V. vyhořely a r. 1890 utrpěly mnoho povodní. — Okres vyzovický má na 297,52 km² 4119 d., 22.187 obyv. č., 12 n., z 22.359 přít. obyv.: 17.469 katol., 4745 evang., 144 žid., z těch 10.691 muž., 11.668 žen. (1900). Srv. Eduard Peck, Okr. hejtmanství Holešovské (Holešov, 1892), str. 87-107.